Hydraulické komponenty
hydraulické čerpadla – zubová čerpadla – hydromotory – hydraulické rozvaděče – tlakové ventily, děliče, zámky  –
– hydraulické hadice a šroubení – mazací čerpadla do vrtných hlav
Pásové podvozky

kladky – turasová kola – napínací kola – pásy kovové – pásy gumové